Apie centro ateities planus

Paliatyvios paramos ir globos centras “Tėviškės namai” ateityje projektuojama kaip stacionari paliatyvios pagalbos, slaugos įstaiga (pasaulyje dar vadinama „hospice“) integruojanti ir globos paslaugas.  Tuo tikslu buvo pasirinktas Alytaus priemiestyje, Zaidų kaime, esantis vienkiemis.

Šio centro paskirtis – apgyvendinti ir laikinai prižiūrėti įvairaus amžiaus žmones su didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, globa ir slauga, kurie jau negali gyventi savarankiškai, o jų vaikai ar artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Paliatyvios pagalbos ir globos centro veiklą planuojama plėtoti šiomis kryptimis:

Paliatyvios pagalbos ir globos namai nepagydomai sergantiems ir  žmonėms su negalia

Stacionaro pagrindiniai veiklos principai ir tikslas: teikti sudėtingą paliatyvią pagalbą komplikuotiems ligoniams („hospise“) ir globos paslaugas namų aplinką atitinkančiame stacionare. „Hospisas“ apjungia namų tarnybos, dienos centro ir skausmo malšinimo paslaugas.

Pagalbos namuose tarnyba 

Tai nestacionarios pagalbos rūšis, kurios pagrindinis veiklos principas ir tikslas skambėtų taip: pacientai turi gauti tokias pat paliatyvios priežiūros paslaugas kaip ligoninėse, priežiūra turi būti prieinama 24 val. kiekvieną dieną.

Dienos centras 

Pagrindiniai dienos centro veiklos principai ir tikslas: pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, sumažinti jų socialinę atskirtį ir užtikrinti simptomų kontrolę. Pacientai gali atvykti vienai ar keletui dienų per savaitę.

Paliatyvi mobili konsultacinė komanda

Pagrindiniai jos veiklos principai ir tikslas: medicininių konsultacijų teikimas ambulatoriškai ir stacionaruose besigydantiems pacientams.

Pagalba telefonu

Tai pagalba slaugantiems ligonius artimiesiems, palengvinanti ryšį su specializuotomis paliatyvios pagalbos tarnybomis, su kitais sveikatos priežiūros profesionalais ir savanoriais; pagalba padedanti gauti patarimą ar pasiūlanti išeitį susidarius specifinei situacijai.

 Gedėjimo tarnyba

Tarnyba skirta tiems, kurie negali susitaikyti su artimųjų netektimi. Gedėjimo tarnyba prijungta prie stacionarines ir ambulatorines paslaugas teikiančių tarnybų. Jos personalas  – psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai.

Esama situacija ir artimiausi planai

Šiuo metu pradėti ruošti priešprojektiniai pasiūlymai, kuriuose planuojama paliatyviai pagalbai ir globai skirti iki 40 stacionaro vietų su visa priežiūrai reikalinga įranga. Stacionaro pacientų poreikiams patenkinti planuojama įrengti salę, biblioteką, išplėsti sodą su parku bei esamuose pastatuose įrengti koplyčią.