Įstaigos įstatai

logo

Viešosios įstaigos „Tėviškės namai“ įstatai Valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale užregistruoti 2010 m. vasario mėn. 11 d. 

Rejestro numeris -112864.
Įmonės kodas – 302480323.
Registracijos adresas – Zaidų kaimas 1, Alytaus rajonas.

Įstaiga veikia vadovaudamasi LR  Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įstaigų veiklą, savo įstatais.
Galiojančią įstatų versiją galima rasti ČIA