Istorija

VšĮ „Tėviškės namai“ privačia iniciatyva buvo įsteigta 2010 metų vasario 11 d., kad padėti spręsti Alytaus regiono onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialines, psichologines bei dvasines problemas.

Vienas iš šios pagalbos įgyvendinimo būdų buvo 2011 m. pabaigoje Alytuje įsteigtas Vėžio informacijos ir paramos centras. Bendradarbiaujant su Nacionalinio Vėžio instituto specialistais, Psichosocialinės onkologijos asociacija, buvo sukurta materialinė ir metodologinė bazė Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai Alytuje išplėtoti. Tolimesniam šio centro darbui plėtoti pasitelkti tam paruošti savanoriai.

Nuo įstaigos veiklos pradžios buvo dedamos pastangos suburti savanorių komandą, kuri prisidėtų prie pagalbos organizavimo bei savanoriškos veiklos, įstaigos idėjų viešinimo, lėšų šiai veiklai viešinti pritraukimo.

Bendradarbiaujant su kolegomis iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės savanoriškai veiklai organizuoti buvo parengta metodologija bei patvirtintos Savanorių centro veiklos kryptys bei suformuota struktūra. 

Nuo 2013 metų įstaiga teikia ambulatorinę paliatyviąją pagalbą pacientų namuose.

Šiuo metu įstaigos veikla plėtojama trijuose įstaigos padaliniuose:

Savanorių centras

Vėžio informacijos ir paramos centras

Paliatyvios pagalbos ir globos centras

 

2015 m. birželio 23 d. Registrų centre buvo užregistruota asociacija – Tėviškės namų bendruomenė. Bendruomenė nuo 2015 m. liepos mėnesio tapo didžiausiu VšĮ “Tėviškės namai” dalininku, todėl siekiant padėti onkologinių ligų paliestiems asmenims telkia visuomenės narius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į šios bendruomenės veiklą.