Centro veikla šiandien

ppcPlėtodama pagalbos onkologinės ligos paliestiems asmenims idėjas, įstaiga suformavo paliatyviosios pagalbos namuose komandą, kuri susideda iš gydytojo, slaugytojų / slaugytojų padėjėjų, socialinio darbuotojo bei pagal poreikį į komandos darbą įtraukiami tam tinkamai parengti savanoriai. Be įstaigos specialistų paslaugų esant poreikiui bus galimybė gauti terapeuto, psichologo konsultacijas (pirmos dvi psichologo konsultacijos nemokamos), užsakyti kitų specialistų paslaugas ir reikalingus tyrimus ar procedūras, pacientui pageidaujant bus organizuoti dvasininko patarnavimai.

Paslaugos onkologinių ligų paliestiems asmenims teikiamos Alytaus mieste ir pagal galimybę Alytaus rajone.

Pirminė registracija telefonu 8 683 08990

Nurodytu telefonu ligonis ar jo artimieji susisiekia su Paliatyvios pagalbos ir globos centro socialine darbuotoja  ir suderina pirmojo specialistų komandos vizito į ligonio namus laiką.

Pirmojo vizito metu specialistų komanda įvertina paliatyviosios slaugos ir reikalingos pagalbos poreikius bei sudaro individualią priežiūros programą.

Paliatyvios slaugos darbui vadovauja ir paskyrimus skiria įstaigos gydytoja. Suderinus vizitų planą, toliau paliatyvios komandos nariai ligonio namuose lankosi  individualiai.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose pacientams teikiamos nuo 6ºº iki 22ºº val.

Iškvietimai į namus registruojami pirmadieniais – penktadieniais nuo 8ºº iki 12ºº val.,  šeštadieniais nuo 9ºº iki 14ºº val.

Po įstaigos darbo valandų, esant neatidėliotinoms indikacijoms, kviečiama greitoji medicinos pagalba bendruoju pagalbos telefonu 112 arba 03, Omnitel-103; Bitė,Tele 2 – 033.

Įstaigos vidaus tvarkos taisykles teikiant paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose galima rasti čia.

Įstaigos paliatyviosios pagalbos namuose komandos paslaugos draustiems privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu asmenims yra nemokamos. Ar pacientas yra draustas privalomu sveikatos  draudimu pasitikrinti galima čia.

Dėl įstaigos personalo netinkamos darbo kokybės, pasiūlymų jai gerinti ar neteisėtų personalo veiksmų prašome kreiptis į administraciją.