Centro veikla

Didžioji dalis paliatyviųjų pacientų yra onkologiniai ligoniai, todėl įgyvendinant įstatuose suformuluotas užduotis, būtina plėtoti ir visapusiškos pagalbos onkologiniams pacientams paslaugas.

Diagnozavus vėžį, tiek ligoniui, tiek visiems jo šeimos nariams iškyla įvairūs klausimai:

Kokia tai liga?       Kaip ją gydyti?      Kaip elgtis sergant?  

Kai kamuoja tokia begalė klausimų, jausti liūdesį, pyktį, sumaištį, bejėgiškumą ir baimę yra normalu. Tačiau kartais nutinka taip, kad neturi su kuo pasidalyti savo jausmais.

Nors onkologijos specialistų teikiama pagalba yra vertinama gerai, tačiau išėję iš gydymo įstaigos onkologinės ligos paliesti žmonės jaučiasi apimti nerimo ir daugeliu atveju stokoja pagalbos, informacijos ir palaikymo.

Pasaulinė praktika rodo, kad vėžio informacijos ir paramos centrų, kaip tarpininkų tarp specialistų ir pacientų, atsiradimas padeda visuomenei spręsti šias problemas. Todėl VšĮ „Tėviškės namai“ 2011 metų pabaigoje Alytuje įsteigė Vėžio informacijos ir paramos centrą.

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Onkologijos instituto, Psichosocialinės onkologijos asociacijos specialistais, sukurta materialinė ir metodologinė bazė Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai Alytuje vystyti. Tolimesniam šio centro darbui plėtoti pasitelkti savanoriai.

Vėžio informacijos ir paramos centras paslaugas teikia remdamasis šiais principais:

  • teikiama informacija ir pagalba negali atstoti gydytojų konsultacijos;
  • centro personalas siekia padėti palaikyti ryšius tarp gydytojo ir paciento;
  • centre teikiama tik moksliniais įrodymais pagrįsta informacija;
  • garantuojamas konfidencialumas;
  • pagalba organizuojama pasitelkiant tam parengtus savanorius;
  • paslaugos teikiamos nemokamai.