HOSPICE paramos fondas

VšĮ „Tėviškės namai“, plėtodama pagalbos onkologinės ligos paliestiems asmenims idėjas, Alytuje įkūrė Paliatyvios pagalbos ir globos centrą, suformavo paliatyviosios pagalbos namuose komandą, kuri susideda iš gydytojo, slaugytojų, socialinio darbuotojo bei į komandos darbą įtraukiamų tam tinkamai parengtų savanorių. Be įstaigos specialistų paslaugų, esant poreikiui, yra galimybė gauti terapeuto, psichologo konsultacijas, užsakyti kitų specialistų paslaugas ir reikalingus tyrimus ar procedūras, pacientui pageidaujant, gali būti organizuoti dvasininko patarnavimai.

VšĮ „Tėviškės namai“ Paliatyvios pagalbos ir globos centras  ateityje projektuojamas kaip stacionari paliatyvios pagalbos bei slaugos įstaiga (angl. „hospice“), integruojanti ir globos paslaugas.

Norint pastatyti ir išlaikyti tokias stacionarias paliatyvios pagalbos ligonines, reikalingos didelės lėšos, kurių valstybė šiuo metu skirti negali.

Siekiant populiarinti „hospisų“ idėjas ir pritraukti lėšas spartesnei paliatyvios pagalbos plėtrai Lietuvoje VšĮ „Tėviškės namai“ kartu su VšĮ „Benne Esse“ įsteigė „Hospice“ paramos fondą.

 

„Hospice“ paramos fondas – galimybė padėti nepagydomomis ligomis sergantiems ligoniams ir jų artimiesiems.

Fondo vizija

Tikime, kad ateityje „hospisai“ taps neatskiriama visos Lietuvos visuomenės vertybių dalimi.

Fondo misija

Priartinti galimybę gauti Lietuvoje kokybiškas paliatyvios pagalbos paslaugas tiek  stacionariose („hospisuose“, specializuotose slaugos ligoninėse), tiek ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pilnavertę pagalbą pacientų namuose. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, be viso kito, fondo veikla turi apimti ir visuomenės švietimą savitarpio pagalbos linkme, paliatyvios pagalbos ir savanorystės propagavimą visuomenės narių tarpe.

Kas bus „Hospice“ paramos fondas?

Pelno nesiekianti organizacija, remianti Lietuvoje vykdomas programas siekiančias maksimaliai patenkinti visų amžiaus grupių nepagydomai sergančiųjų asmenų ir jų artimųjų poreikius.

Fondas savo tikslus sieks įgyvendinti populiarindamas „hospisų“ judėjimą Lietuvoje per:

plačiosios visuomenės švietimą apie nepagydomai sergančių asmenų ir jų artimųjų poreikius, pagalbos jiems būdus;
priemonių, padedančių gauti kokybiškas paliatyvios pagalbos paslaugas bendruomenėse, sukūrimą;
geresnį paliatyviąją pagalbą teikiančių įstaigų veiklos organizavimą;
mokslinių tyrimų šiose srityse iniciatyvas;
vietos ir nacionalinių organizacijų bendradarbiavimo šioje srityje iniciatyvas.

PASAULINĖS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS IR „HOSPISŲ“ DIENOS

proga VšĮ „Tėviškės namai“ iniciatyva 2013  m. spalio mėnesį surengta labdaringa
akcija
 „VILTIES SPARNAI“ Vilniuje.

teviskes namai plakatas