Kur kreiptis

Sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas 2007 m. įsakymu patvirtino Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą. Juo nustatyta, kaip paliatyviosios pagalbos paslaugos bus teikiamos ambulatorinėse ir stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Paliatyviosios pagalbos teikimui Alytaus regione licencijas yra gavusios šios įstaigos:

1.Teikti paliatyviąją pagalbą stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose:
1.1.Viešoji įstaiga „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė“
1.2. Viešoji įstaiga „Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras“
1.3. Viešoji įstaiga „Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro“ Daugų slaugos ligoninė

2. Teikti paliatyviąją pagalbą ambulatoriškai paciento namuose:
2.1. Viešoji įstaiga „Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“
2.2. Viešoji įstaiga „Alytaus poliklinika“
2.3. Viešoji įstaiga „Тėviškės namai“

* aktuali 2012-10-30 dienos informacija.

Informacija nuolat atnaujinama www.vaspvt.gov.lt

Dėl  VšĮ „Tėviškės namai“ komandos teikiamos paliatyvios pagalbos onkologinių ligų paliestiems asmenims, gyvenantiems Alytuje, reiktų kreiptis į Paliatyvios pagalbos ir globos centro  darbuotoją tel. 8 602 29760  arba el. paštu  centras@teviskesnamai.lt

Nurodytu telefonu ligonis ar jo artimieji susisiekia su Paliatyvios pagalbos ir globos centro socialine darbuotoja  ir suderina pirmojo specialistų komandos vizito į ligonio namus laiką.

Pirmojo vizito metu specialistų komanda įvertina paliatyvios slaugos ir reikalingos pagalbos poreikus, bei sudaro individualų priežiūros planą.

Paliatyvios slaugos darbui vadovauja ir paskyrimus skiria įstaigos gydytoja. Suderinus vizitų planą, toliau paliatyvios komandos nariai ligonio namamuose lankosi  individualiai.

Vidaus tvarkos taisykles (teikiant paliatyviąją pagalbą namuose) rasite nuspaudę šią nuorodą.