Misija

VšĮ „Tėviškės namai” vizija – būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, teikti  kokybiškas sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai steigėjų deleguotas socialinės paramos funkcijas.

VšĮ „Tėviškės namai” misija – užtikrinti kuo geresnę pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, tenkinti gyvybinius poreikius (fizinius, psichologinius, socialinius, dvasinius), sudaryti poreikius atitinkančias gyvenimo sąlygas; užtikrinti teisių įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skirti psichologinei bei socialinei adaptacijai, teikti sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas, padedant spręsti paciento ir jo šeimos fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.

Plėtodama pagalbos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems idėjas, įstaiga suformavo paliatyviosios pagalbos namuose komandą, kuri susideda iš gydytojo, slaugytojų / slaugytojo padėjėjų, socialinio darbuotojo bei pagal poreikį į komandos darbą įtraukiamas dvasininkas, psichologas, tam darbui tinkamai parengti savanoriai.

Paliatyvioji pagalba teikiama onkologinių ligų paliestiems asmenims jų namuose.