AUKOK.LT paramos akcija

20170316_112511Įkurkime  Vėžio informacijos ir paramos centrą Alytuje!

Nors onkologijos specialistų teikiama pagalba yra vertinama gerai, tačiau išėję iš gydymo įstaigos onkologinės ligos paliesti žmonės jaučiasi apimti nerimo ir daugeliu atvejų stokoja pagalbos, informacijos ir psichologinio, dvasinio palaikymo. Pasaulinė praktika rodo, kad Vėžio informacijos ir paramos centrų, kaip tarpininkų tarp specialistų ir pacientų, atsiradimas padeda visuomenei spręsti šias problemas. Ypatingai svarbu gauti visapusišką psichosocialinę pagalbą sergantiesiems regionuose, kurie yra nutolę nuo didžiųjų onkologijos klinikų ir dažnai jiems psichosocialinė pagalba yra neprieinama.

Siekiant mažinti atskirtį ir padidinti psichosocialinių paslaugų prieinamumą Alytaus regiono gyventojams susidūrusiems su onkologine liga, 2011 metų pabaigoje įgyvendinant Atviros Lietuvos fondo remiamą projektą VšĮ „Tėviškės namai“ Alytuje įsteigė Vėžio informacijos ir paramos centrą. Pagalba  šiame centre buvo organizuojama 36 kv.m., dydžio patalpose, kurios nuomojamos iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus. Psichosocialinę pagalbą onkologiniams ligoniams centre pradžioje teikti pradėjo vienas socialinis darbuotojas. Kasmet plėtojant pagalbos onkologiniams ligoniams veiklų apimtis didėjo savanorių ir personalo skaičius, todėl  iškilo erdvesnių patalpų klausimas. 2015 metais buvo kreiptasi į Alytaus miesto savivaldybę dėl didesnių patalpų Vėžio informacijos ir paramos centro veikloms organizuoti skyrimo. Siekiant išplėsti psichosocialinės pagalbos onkologiniams ligoniams 2015 metų birželio mėnesį buvo įsteigta asociacija – Tėviškės namų bendruomenė, kuri vienija VšĮ „Tėviškės namai“ personalą bei savanorius, vietos bendruomenės narius aktyviai prisidedančius prie pagalbos onkologiniams ligoniams Alytuje organizavimo. 2015 metų rugsėjo mėnesį Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Tėviškės namų bendruomenei Vėžio informacijos ir paramos centro veiklų išvystymui panaudos būdu buvo suteiktos 220 kv.m. patalpos Daugų g. 5A. 87

Tų pačių metų pabaigoje bendruomenės narių ir vietos rėmėjų pagalba bei savanorių pastangomis bendruomenė įrengė dalį patalpų, kuriose pradėtos teikti sielovados, psichosocialinės pagalbos paslaugos, organizuojamos sveikos gyvensenos švietimo bei užimtumo paslaugos onkologinių ligų paliestiems asmenims. Savivaldybės remiamų projektų pagalba siekiame organizuoti savipagalbos ir dvasinės paramos grupes, organizuoti nemokamą psichologinę pagalbą sergantiems ir jų artimiesiems.

planasSiekiant padidinti paslaugų onkologinių ligų paliestiems Alytaus regiono gyventojams labai svarbu sukurti tinkamą aplinką bei naujoms paslaugoms organizuoti svarbu paruošti personalą. 2016 metų pabaigoje kartu su Psichosocialinės onkologijos asociacija, Nacionaliniu vėžio institutu ir partneriais iš kitų šalių buvo parengtas projektas psichosocialinių paslaugų plėtrai Vėžio informacijos ir paramos centre. Siekiame suremontuoti Alytaus miesto savivaldybės tam skirtas 220 kv. m. ploto patalpas, nupirkti reikalingą įranga ir priemones, tinkamai parengti personalą.

Projekto tikslas– siekti, kad Pietų Lietuvos regiono gyventojai, kurie išgirdo onkologinės ligos diagnozę gautų jiems reikalingą psichosocialinę, dvasinę ar kitą terapinę pagalbą, pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę ir sveikimo eigą bei atkreipti visuomenės dėmesį į onkologinių ligų paliestų asmenų problemas, kurios labai skaudžiai paliečia ne tik sergančius onkologine liga asmenis, bet ir jų artimuosius.

Vėžio informacijos ir paramos centro Alytuje plėtra suteiks daugiau galimybių Alytaus regiono onkologinių ligų paliestiems asmenims gauti kvalifikuotas psichosocialinės reabilitacijos, užimtumo paslaugas, leis jiems greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą, sumažins asmenines bei valstybės išlaidas onkologinių ligų sukeltoms pasekmėms likviduoti.

vcTėviškės namų bendruomenė kviečia visus prisidėti prie kilnaus siekio – padėti Alytuje įkurti
Vėžio informacijos ir paramos centrą, kuriame galėtume organizuoti nemokamą psichosocialinę, dvasinę, kitą reikalingą terapinę pagalbą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems.

Paremti Alytaus Vėžio informacijos ir paramos centrą galite paspaudę internetinio aukojimo portalo Aukok.lt nuorodą:

Aukok-text