ŠV.MIŠIOS UŽ ONKOLOGINĖS LIGOS PALIESTUS KRAŠTIEČIUS

ŠV. BRUNONO KVERFURTIEČIO parapijos koplyčioje kiekvieną antrą mėnesio sekmadienį, 12 valandą yra aukojamos Šv.Mišios už onkologinius ligonius, jų artimuosius bei specialistus ir savanorius teikiančius jiems pagalbą.
Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, įsikūrusi buvusiame mokyklos pradinių klasių pastate Putinų g. 20, 62324 Alytus.

Įstaigos sielovadininkas teikia dvasinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, bei jų artimiesiems.

Kiekvieną antradienį, nuo 16 val., Tėviškės namų bendruomenė kviečia visus į bendruomenės patalpas (Daugų 5A, Alytus), kur visi onkologiniai ligoniai, jų artimieji kviečiami arbatai, bendrystei, pasibūvimui kartu.

Papildomos informacijos apie įstaigos vykdomą sielovados darbą  Paliatyviosios pagalbos ir globos centre galima rasti čia.