PARAMA

Savo darbu norime padėti žmonėms, stokojantiems pagalbos, kad būtų užtikrintos orumo nežeminančios gyvenimo sąlygos ir patenkinti jų būtinieji poreikiai.

Šiuo metu dirbame daugiau savanoriškai ir neatlygintinai. Tarp mūsų yra įvairių specialybių žmonių: pedagogai, gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir studentai, visuomeninių organizacijų nariai. Visuomet mielai priimame naujus narius į mūsų komandą, nes tik darnioje komandoje kartu galima pasiekti daugiau ir pagelbėti didesniam kiekiui žmonių.

Mes kreipiamės į visus prašydami paremti mūsų veiklą ir suteikti galimybę sunkiomis ligomis sergantiems įvairaus amžiaus žmonėms bei jų šeimoms pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais, pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Kad VšĮ „Tėviškės namai“ galėtų vykdyti savo veiklą, reikalinga Jūsų parama.

Nepagailėkite laiko ir įvairiais paramos būdais padėkite VšĮ „Tėviškės namai“ komandai šiame darbe.

Norėdami vienaip ar kitaip prisidėti prie įstaigos veiklos, galite tai padaryti šiais būdais:

1) TAPTI MŪSŲ SAVANORIU!

Skirkite dalį savo laisvalaikio ir tapkite mūsų savanoriu, dalyvaukite įstaigos organizuojamuose renginiuose ir akcijose!

2) RAŠYTI IR ĮGYVENDINTI BENDRUS PROJEKTUS!

 

3) PAREMTI SAVO ĮMONĖS AR ORGANIZACIJOS PRODUKCIJA, PASLAUGOMIS,  KITU ĮSTAIGAI REIKALINGU TURTU AR ĮRANGĄ!

 

4)   PASKIRTI 2 PROCENTUS NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM)!

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų.

Tapkite VšĮ „Tėviškės namai“ rėmėjais, nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. paskirdami iki 2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nusprendę skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų įstaigai, turite užpildyti bei VMĮ pateikti FR0512 formos (02 versija) prašymą.

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą, 2 laukelyje – savo telefono kodą ir numerį,
3V laukelyje – vardą, 3P laukelyje – pavardę, 4 laukelyje – savo adresą,
5 laukelyje – 2014,  6S laukelį pažymėti ženklu „X“,
E1 laukelyje – skaičių 2,  E2 laukelyje – 302480323 (mūsų įstaigos kodas),
E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį -ĮSTAIGOS VEIKLAI,
E4 laukelyje – prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (pvz. jei skiriate visą paramą vienai įstaigai rašote skaičių 2),
E5 laukelyje – mokesčio dalį galima skirti iki 2020 metų.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos (02 versija)  pildymo taisykles rasite čia.

Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais:
I. Elektroniniu būdu.

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu.

II.  Paramos skyrėjo asmeniškai atneštas į VMĮ skyrių.

Mokesčių inspekcijos adresus rasite interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

5) PAREMTI SIUNČIANT SMS!

Paaukoti VšĮ „Tėviškės namai“ galite  ir SMS žinute, siųsdami ją numeriu 1670.
Operatoriai, aptarnaujantys šią paslaugą: Bitė, Omnitel, Tele2.
Pasirinkite kokią sumą aukosite (1 EUR, 2 EUR, ar 3 EUR) ir surinkite reikiamą žinutės tekstą:

TN1 – paaukosite 1EUR ;         TN2 – paaukosite 2 EUR;         TN3 – paaukosite 3EUR.

* – NORINT PAAUKOTI DIDESNĘ SUMĄ, REKOMENDUOJAME TAI PADARYTI BANKINIU PAVEDIMU, NES ŠIUO BŪDU ĮSTAIGAI TEKS TIK PUSĖ PAAUKOTOS SUMOS.

 

6) PERVESTI LĖŠAS BANKE Į VŠĮ „TĖVIŠKĖS NAMAI“ PARAMOS SĄSKAITĄ!

Sąskaitos Nr.: LT73 7181 2000 0570 0765
IBAN : LT73 7181 2000 0570 0765
AB Šiaulių bankas , banko kodas 71812,  SWIFT CBSB LT26
banko adresas : Tilžės g.149, LT-76348 Šiauliai, Lithuania
Gavėjas : Viešoji įstaiga „Tėviškės namai“, įmonės kodas: 302480323

Mokėjimo paskirtyje prašytume nurodyti žodį „parama“.

 

7) PERVESTI LĖŠAS PER AUKOJIMO PORTALĄ AUKOK.LT

Aukok-text

 

Mums svarbus kiekvienas Jūsų paaukotas centas.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ  IR GERUMĄ!