Įvykdyti

[/spoiler]

2017 m. ALYTAUS RAJONO JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS PER SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ Rodyti

[/spoiler]

2017 m. Projektas -Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose Rodyti

[/spoiler]

2017 m. Projektas -ALYTAUS BĖGIMAS 2017 Rodyti

[/spoiler]

2016 m. projektas - SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS NAMUOSE PLĖTRA SPECIALISTŲ IR SAVANORIŲ PAGALBA Rodyti

[/spoiler]

2016 m. projektas - AMBULATORINIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ ONKOLOGINIŲ LIGŲ PALIESTIEMS ASMENIMS PRIEINAMUMO GERINIMAS Rodyti

[/spoiler]

2016 m. projektas - SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS IR PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖSE BEI PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIŲ LIGŲ PALIESTIEMS ASMENIMS PRIEINAMUMO GERINIMAS Rodyti

2016 m. Projektas -ALYTAUS REGIONO BENDRUOMENIŲ NARIŲ FIZINIO AKTYVUMO DIDINIMAS IR SPORTINĖS VEIKLOS SKATINIMAS ORGANIZUOJANT SPORTINES BENDRUOMENINES AKCIJAS Rodyti

[/spoiler]

2016 m. Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2016 Rodyti

[/spoiler]

2014 -2015 m. projektas JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA Rodyti

[/spoiler]

2015 m. Projektas -savanoriška akcija SMURTUI NE! Rodyti

 [/spoiler]

2015 m. Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2015 Rodyti

[/spoiler]

2015 m. projektas - SVEIKOS GYVENSENOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖSE SKATINIMAS Rodyti

[/spoiler]

2015 m. PL - LT jaunimo mainų projektas -BE ŠAKNŲ - NĖRA SPARNŲ Rodyti

[/spoiler]

2014 m. SVEIKOS GYVENSENOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖSE SKATINIMAS Rodyti

[/spoiler]

2014 m. PIETŲ LIETUVOS NVO SAVANORYSTĖS INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS Rodyti

[/spoiler]

2014 m. Projektas -ALYTAUS BĖGIMAS KOVAI SU VĖŽIU PALAIKYTI 2014 Rodyti

[/spoiler]

2014 m. Projektas su Alytaus Senamiesčio bendruomene -SENAMIESČIO VAKARAI 2014 Rodyti

[/spoiler]

2013 m . PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS STIPRINANT NVO VEIKLĄ Rodyti

[/spoiler]

2013 m. ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS TEIKIAMŲ PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS Rodyti

[/spoiler]

2013 m. SAVANORIŠKŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS ALYTAUS APSKRITYJE Rodyti

[/spoiler]

2013 m. Projektas su Alytaus Senamiesčio bendruomene -SENAMIESČIO VAKARAI 2013 Rodyti

[/spoiler]

2012 m. SAVANORIŠKOS PAGALBOS ALYTAUS VĖŽIO INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRE ORGANIZAVIMAS Rodyti