POLA kortelė – kad našta susidūrus su onkologine liga būtų mažesnė!

POLA kortelė – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) projektas, kurio metu POLA ir jos partneriai, t.y. paslaugų teikėjai ir prekių pardavėjai, pasirašė POLA kortelės naudotojų aptarnavimo sutartis ir kartu vykdys lojalumo ir nuolaidų programą. Ši kortelė suteikia onkologinių ligų paliestiems asmenims galimybę naudotis partnerių teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti jų vykdomose lojalumo programose.

POLAkortelė yra vardinė ir ja naudotis teisę turi tik onkologiniai pacientai, kurių vardu kortelė išduota bei jų šeimos nariai / globėjai. Partnerių darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turės teisę paprašyti pateikti asmens dokumentą, o kortelę pateikus šeimos nariams / globėjams – jų asmens tapatybės ir giminystės ryšį / globėjo statusą patvirtinantį dokumentą.

Projekto tikslinė grupė: visi onkologinėmis ligomis sergantys pacientai ir jų artimieji.

Jei norite gauti POLA kortelę, kreipkitės į Alytuje veikiantį Vėžio informacijos ir paramos centrą arba arčiausiai jūsų esantį kortelės ambasadorių (kortelės platintoją).

Visais POLA kortelės projekto klausimais prašome kreiptis į projekto koordinatorių  tel. 8 620 74646, аrba el. paštu kortele@pola.lt

Daugiau informacijos apie kortelę galima rasti POLA svetainėje www.pola.lt

Pola lipdukas_2013 09 18