Savanorių mokymai

Viena iš svarbių savanorystės programos dalių — organizuoti ir vykdyti kursus tiek savanoriams, tiek savanorių koordinatoriams. Nuo veiklos pradžios savanorių centras organizuoja įvairius mokymus savanoriams ir jų koordinatoriams.

Mokymai prasideda bendru seminaru, supažindinančiu su savanoryste ir savanoriškos veiklos organizavimo VšĮ „Tėviškės namai“ savanorių centre ypatumais. Pirmasis etapas apima tris mokymų ciklus, kuriuos privalo išklausyti visi kandidatai.

Antrasis mokymų etapas skiriamas į du modulius:

A modulis apima mokymų temas, kurios yra svarbios savanoriams, dirbantiems su ligoniais ir jų artimaisiais  (onkologinių ligų paplitimas, ligonių problemos ir jų poreikiai, pagalbos organizavimas).

B modulis apima temas, kurios svarbios organizuojant savanorišką įstaigos veiklą (komandinis darbas, komunikacijos įgūdžių formavimas, projektinė veikla ir fondoieška).
Išklausytų mokymų pabaigoje savanoriai pasirenka savanoriškos veiklos kryptis ir, pasirašę savanoriškos veiklos sutartį, pradeda savanorišką veiklą.